top of page

 הדפסה ישירה על פרספקס והצמדה לדי-בונד

  • הדפס על פרספקס (זכוכית אקרילית).

  • ניתן להזמין בגדלים ובעוביים שונים. למוצר זה מומלץ להשתמש בפרספקס בעובי 3 מ"מ.

  • הדבקה  לדיבונד + מסגרת אחורית (נסתרת) מאלומיניום.

  • הדפסה באיכות HD MODE.

  • שימוש בפריימר יעודי בלבד. 

  • ניתן להדפיס על נייר ולהצמידו לפרספקס (Face Mounting) בהדבקה סיליקונית או בעזרת דבקים דו צדדיים. 

הדפסה על פרספקס והצמדה לדיבונד
bottom of page