top of page

C-PRINT  /   למדה

C-Print / Ra4 הדפסה על אמולסיה רגישה לאור (נייר צילום)

הדפסה פוטוכימית המכונה בקרת אמנים רבים למדה  היא תהליך של הפקת תמונה סופית על נייר כימי רגיש לאור. בהדפסה פוטוכימית על מכונת למדה או כל מכונה הדפסה בפיתוח כימי הדימוי נצרב אל תוך שכבות האמולסיה הצילומית המצפות את הנייר על ידי אור או קרני לייזר ומפותח באמצעות כימיקלים. התוצאה המתקבלת בלמדה היא הדפסה איכותית, עשירה ועמידה ביותר, המשמרת את ערכי הצילום הפוטוכימי המסורתי תוך שימוש בטכנולוגיות העדכניות ביותר.

 

ההדפסות נעשות על הניירות הבאים:

Kodak Professional  Endura Primier E

Fujifilm Crystal Archive Paper Digital Type II

 

מערכות ההדפסה "למדה"

 • Lambda 1.27

 • Mini Lambda - Imetto HSH 0.76

 • Noristu Koki

 

הגדלות

אנחנו עושים הפרדה בין הדפסות פוטוכימיות עד לגודל 30/45 ובין אלה שמעבר לזה. הדפסות מעבר לגודל זה נעשות לרוב במסלול המקצועי האישי במכונת הגדלה "למדה" בעוד שלהדפסות קטנות יותר יש מסלול הדפסה מתאים אחר. ההבדל נובע, בין היתר, מהעובדה כי הגדלות בלמדה נעשות בדרך כלל למטרות אחרות, בכמויות קטנות והלקוח מבקש התייחסות מקצועית יותר, התייחסות כאל הדפס אמנות, שזה בעצם הדבר שאנחנו עושים הכי טוב.

 

כמו כן, דרישות המערכת להדפסות קטנות הן אחרות וגדלי הנייר קבועים ולכן מצריכים החלטה לגבי פרמטרים נוספים כמו "Fit in" או "Fill".

 

על מסלולי ההדפסה ניתן לקרוא כאן.

 

דרישות מערכת למכונת ההגדלה - "למדה"

 • פרופיל צבע sRGB (ולא Adobe-RGB למשל).

 • מרחב צבע RGB (לא CMYK ולא Grayscale).

 • 300dpi

 • קובץ Jpeg (מעל לגודל 30/45 ניתן לשלוח TIFF)

 • ניתן כמובן לשלוח קבצי RAW אך רק בפגישות אישיות ובמסלול עבודה מקצועי עם טסטים הכולל זמן עבודה 

דרישות מערכת למכונת המינילאב

 • פרופיל צבע sRGB (ולא Adobe-RGB למשל).

 • מרחב צבע RGB (לא CMYK ולא Grayscale).

 • 300dpi להדפסת REAL SIZE אך כמובן ניתן להדפיס מקבצים קטנים ולקבל איכות יחסית מדהימה אך קבצים ממש קטנים יהיו בעיה באחוז הגדלה גדול

 • קובץ Jpeg בלבד

 • מומלץ להפריד קבצים שנסרקו וקבצים שעליהם הופעל חידוד, לעומת קבצים אחרים.והכי חשוב לעדכן את המעבדה באופן מסודר ובכתב

 • מומלץ להפריד קבצי שחור לבן מקבצי צבע. ולעדכן את המעבדה באופן מסודר ובכתב.

 

Fit in / Fill / Real Size

היות והפרופורציה של הקובץ בדרך כלל איננה זהה לפרופורציה של הנייר, עולה השאלה כיצד להדפיס. האם חשוב שהנייר כולו יהיה מלא בדימוי, ללא שום שוליים לבנים ואפילו אם חלק מהקובץ יחתך? או שיותר חשוב שכל הדימוי (הקובץ) יראה על הנייר ולא יחתך שום דבר?

 

המושג Fit-in (התאם) אומר למכונת ההדפסה להתאים את הפרופורציה של הקובץ לפרופורציה של הנייר ושלא יחתך שום דבר מהקובץ. התוצאה בדרך כלל היא שוליים לבנים בצדדים משום שהפרופורציה של הקובץ, לעומת זו של הנייר, אינן זהות ב-100%. 

 

המושג Fill (מלא) אומר למכונת ההדפסה למלא את כל הנייר בדימוי ושלא ישארו שום שוליים לבנים. התוצאה בדרך כלל היא חיתוך (crop) של הקובץ והוא אינו נראה במלוא

Fit in

Fill

אם תבקשו להדפיס עם מסגרת לבנה אז התוצאה ב-Fit in תהיה מסגרת מסגרת לבנה לא שווה בכל הצדדים. הקובץ יודפס במלואו ללא חיתוך אך המסגרת הלבנה מימין ומשמאל תהיה רחבה יותר מאשר מלמעלה ומלמטה.

התוצאה ב-Fill תהיה מסגרת לבנה שווה בכל ארבעת הצדדים אך שוב, הקובץ יחתך ולא יודפס במלואו.

Fit in

+ מסגרת לבנה

Fill

+ מסגרת לבנה

המונח Real Size (גודל אמיתי) כנהוג בהדפסי הלמדה אומר למכונת ההדפסה להדפיס את הקובץ במלואו ובדיוק בגודל שבו סגרתם את הקובץ בפוטושופ. כדי שזה יקרה עליכם לסגור את הקובץ ברזלוציות הבאות :

מכונת הגדלה / למדה ( Imetto or Lambda )

ב 300dpi ולהגיד לנו בדיוק מהו גודל הקובץ. הקובץ יודפס כמובן על נייר גדול יותר מגודל הקובץ כדי לקבל את הקובץ במלואו ובגודל המבוקש.

שימו לב יש להזמין גודל נייר הגדול יותר מגודל ההדפסה גם בלמדה וגם במינילאב

המיליאלב/mini lab

עבור הדפסה במכונות המיליאלב/mini lab יש לסגור את הקובץ ב 320dpi ולבחור גודל נייר גדול יותר מגודל הקובץ לפי הטבלה המצורפת בתחתית הדף. ( אחרת הדימי יהיה צמוד ממש לשולי הדף ויהיה סכנה שהוא יחתך במעט.

 

 • גודל הנייר משתנה מפעם לפעם עקב שינוי בהגדרות של המכונות ועקב עדכוני גרסת תוכנת ההפעלה. יש אפוא תמיד לבחור בגודל נייר הגדול מגודל הקובץ שקבעתם. 

 • המלצה יש לסגור מסמך בגודל הגדול יותר מגודל הדימוי ולהשאיר שוליים לבנים שאותם תוכלו לחתוך לאחר ההדפסה 

טבלת גדלים של הנייר במכונת המינילאב

שימו לב : לא בלמדה 

יש לזכור שיש בליד פנימי של כ 2 ממ עקב שינויי המיקום של גליל ההדפסה בתוך מסלול ההדפסה במכונה בשל תזוזות מכניות

ולכן אין לבנות מסגרות דקות או להצמיד פרטים חשובים בשולי בקובץ

הגודל האמיתי של הנייר

8.9/12.7

גודל התמונה

(השם בו משתמשים)

9/13

10.2/15.2

10/15

12.7/17.8

13/18

15.2/21.6

15/21

17.8/25.4

18/25

20.3/30.5

20/30

25.4/30.5

25/30

25.4/38.1

25/38

30.5/40

30/40

30.5/45.7

30/45

 

bottom of page