top of page

מוצרים ושירותים מיוחדים

Art Box

קופסת עץ בעבודת יד המכילה 12 הדפסות ומעמד ייעודי. מתאים להצגת פורטפוליו אמנות.

סוג הנייר: הדפסה ישירה על Gallery Board או הדפסה על נייר Fine Art והדבקה על Gallery Board.

מידות ההדפסה: בצילום ההדפסות בגודל 15/15 ס"מ אך ניתן להדפיס בגדלים משתנים לפי דרישה.

מידות הקופסה (חיצוניות): הקופסה בעבודת יד ולכן ניתנת לייצור במידות לפי דרישה. בתמונה מידות הקופסה 21.5/17.5 ס"מ.

תמונה כמו פעם

תמונה המוצמדת לזכוכית ע"י קליפסים.

סוג הנייר: בתמונה ההדפסה נעשתה על גבי Gallery Board אך ניתן להדפיס כמעט כל סוגי הנייר. 

מידות: גדלים משתנים. בצילום גודל התמונה 23/30 ס"מ.

 

bottom of page