top of page

certified studio

  for digital fine art printing by canson infinity

"Canson® Infinity Certified Print Lab" היא הסמכה בינלאומית המבטיחה את האיכות העבודה של מעבדות צילום תוך הבטחת עמידה בקריטריונים טכניים הנבדקים במהלך בדיקות שנערכות בכל מעבדה בעלת תו תקן

"Canson® Infinity Certified Print Lab" מאפשר לך לבחור את ספק השירות הטוב ביותר כדי להפיק את עבודת ההדפסה הדיגיטלית שלך ואת עבודות ההדפסה, תוך הבטחת איכות קבועה ללא דופי בכל שלבי הייצור
מומחי Canson Infinity מבקרים במגוון מעבדות ברחבי העולם כדי להבטיח עמידה בקריטריונים הנדרשים לאישור. Canson® Infinity שומרת לעצמה את הזכות להנפיק או למנוע את אישור "Canson Infinity Certified Lab Lab" לאחר תוצאות הביקורת.
הסמכה זו מכסה את כל תהליכי ההדפסת ה Fine Art עבור מדפסות מוכרות באמצעות נייר Canson Infinity. התוכנית שואפת לשמור על מצוינות כדי לסייע לצרכנים לבחור מעבדת הדפסה איכותית שאושרה על ידי Canson® Infinity. המעבדה המוסמכת מקבלת תמיכה טכנית מותאמת אישית, הכשרה, שירותי פרופיל, מידע מראש על מוצרים וערכת תמיכה המאפשרת לה לאשר את עבודות ההדפסה.

bottom of page