top of page

נכס תרבות עולמי

אונסק"ו

Awagami Inkjet Paper

תפישה חדשה ישנה

הניירות מייצגים תפישה שונה לחלוטין של מהות אמנות ההדפס, ביחס לזו המערבית, כפי שטוענים בלהט אמני הנייר היפנים: 'ההדפס המערבי "מונח על הנייר", מכסה אותו, "דימוי על נייר", ההדפס היפני לעומת זאת מתרכב אל תוך הנייר, הופך לחלק ממנו בדואט הרמוני בין דימוי לטקסטורה, "דימוי ונייר".

נייר Washi

ניירות Awagami הם ניירות Washi כאשר התרגום המילולי החופשי מדבר על ניירות יפניים המשמשים לאמנות (למעשה מקור הנייר והשיטה הם בסין אבל נניח לזה). התרגום המפורט יותר הוא זה: המילה "Wa" ביפנית משמעותה "הרמוניה ושלווה" אך משמעותה התרבותית העמוקה יותר היא "יפני אמיתי". המילה "Shi" משמעותה המילולית היא נייר אך הכוונה היא לנייר המשמש לאמנות.

קולקציית ניירות Awagami 

סדרת הניירות של Awagami לשימוש במדפסות הזרקת דיו מונה כעשר ניירות שונים בגודלם, משקלם, צבע הבסיס והטקסטורה. הנייר הוא באיכות מוזיאלית, עשוי סיבי צמחים שונים, ובהתאם לתפישה היפנית, מרבית הניירות דקים וקלים יותר מהמקבילים המערביים שלהם.

ניירות Awagami זוכים לשבחים מהמבקרים
 
bottom of page