top of page

המעבדה לצילום

גלריה לאמנות

"המעבדה לצילום"

הגלריה השוכנת על קיו התפר שבין אזור התחנה המרכזית וגן החשמל בואך שדרות רוטשילד, שמה לה למטרה להוות מרכז לאוהבי הצילום תוך כדי מתן ביטוי לסביבה ההטרוגנית בה היא שוכנת.

המעבדה פועלת בחלל ייעודי בתוך הסדנה להדפסות ומסגור אמנות  של שבח בן יהודה.

חלל זה הינו חלל תצוגה עצמאי, ללא כוונות רווח, שנוסד במטרה להרחיב את טווח אפשרויות התצוגה עבור קהילת הצילום הישראלית ולהוות מעין חממה\אינקובטור שיאפשר צמיחה של קהילה פעילה וענפה.

'המעבדה לצילום' היא תפיסה, מרחב רעיוני למחקר בשדה הצילום.

'המעבדה לצילום' היא מקום, חלל פיזי המוקדש לתצוגת תוצרי מחקר אמנותי ותרבותי בשדה הצילום.

 

bottom of page