הדפסה על אבן טבעית פראית

  • הדפס אמנות על אריח אבן טבעית.

  • מגוון האבנים הקיים: אבן בירזט (אבן עם מאובנים), אבן חלילה, אבן גיר, אבן טרוונטין.

  • תוכלו להביא אבנים אחרות איתכם.

  • אופציה: מריחת סילר. 

  • ניתן להדפיס על תמונה אחת על מספר אבנים בבת אחת עד לגודל מצטבר של 1.22/2.44 מטר.

  • יישומים אפשריים: מעמד למדף/שולחן, חיפויי קיר ,תמונת קיר, אפליקציות שונות לעיצוב פנים ושילוב בריהוט.

אבן בירזט עם מאובנים
אריח בגודל 20/20
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
אבן חלילה
אריח בגודל 20/20
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
צילום: שבח בן יהודה
אבן טרוונטין
שני אריחים בגודל 7.5/20 ס"מ
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
צילום: שבח בן יהודה
אבן טרוונטין
מספר אריחים בגודל 7.5/20 ס"מ
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
צילום: רוני סופר
אבן בירזט עם מאובנים
אריח בגודל 20/20
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
אבן בירזט עם מאובנים
אריח בגודל 20/20
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
אבן בירזט עם מאובנים
אריח בגודל 20/20
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
אבן בירזט עם מאובנים
אריח בגודל 20/20
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
אבן בירזט עם מאובנים
אריח בגודל 20/20
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
אבן בירזט עם מאובנים
אריח בגודל 20/20
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
אבן בירזט עם מאובנים
אריח בגודל 20/20
טכניקת הדפסה: שכבת צבע בלבד על אבן חשופה
Show More