top of page

הדפס אמנות - מסלול ההדפסה המקצועי אישי

הלקוח עובר את כל תהליך יצירת ההדפסה יחד עם המדפיס. לצורך זה על הלקוח לקבוע מראש פגישה אישית עם המדפיס בשעה הרצויה לו, כאשר אנו זמינים לעיתים אף בלילה וניתן לפתוח את המעבדה במיוחד עבור האמן (מותנה בלוח הזמנים של המעבדה). האמן והמדפיס עובדים בשיתוף פעולה לכל אורך הדרך והאמן מקבל ייעוץ אישי צמוד. יחדיו הם ינתחו את אופי ההדפסה הנדרש והאמן יקבל יעוץ כיצד להתקדם בכל שלב ושלב, החל מסוג הנייר עליו כדאי להדפיס וכלה בתיקוני הקובץ הנדרשים ובהכנתם לדפוס. האמן זוכה להיות חלק מהדרך כולה עד להדפסה הסופית לסיפוקו המלא. בדרך כלל התהליך יכלול טסט או סידרת טסטים בהתאם לנסיבות.

 

התהליך:

 1. קביעת פגישה עם המדפיס.

 2. בדיקת הקבצים על מסך העבודה של המדפיס.

 3. דיון משותף על דרכי הפעולה ובחירת הנייר המתאים.

 4. הדפסת טסטים עם או ללא התערבות בקובץ.

 5. בחינת תוצאות הטסטים עם המדפיס.

 6.  קבלת החלטות לגבי סבב שני של טסטים לאחר שינויים או לצאת להדפסה סופית.

 • החיוב על זמן העבודה: בפרוייקטים, בהדפסה על נייר Inkjet (הדפסה פיגמנטית) ובהדפסות על חומרים קשיחים, השעה הראשונה היא ללא חיוב. פגישות שיערכו מעבר לשעה, בשל הדפסת טסטים או עיבוד תמונה, יחויבו בסך של 210 ש"ח לשעה. בפרויקטים של הדפסה על נייר צילום (C-Print), חצי השעה הראשונה היא ללא עלות ומעבר לכך החיוב הוא בסך 210 ש"ח לשעה.

 • הטסט הראשון הוא ללא עלות.

 

למי זה מיועד?

לכל מי שרוצה להיות חלק בכל תהליך היצירה ולהחליט באופן אבסולוטי על התוצאה המתקבלת. מתאים לעבודות המיועדות לתערוכה, פרויקט גמר וכדומה.

 

הדפסה ללא פגישה עם המדפיס

תינתן הנחה של 15% כאשר ההדפסות תתבצענה ללא פגישה אישית אך אז עליך לזכור ולהבין כמה דברים חשובים:

 1. הקבצים לרוב עוברים עיבוד מינימלי של צבע, קונטרסט, בהירות/כהות וחידוד אשר נעשים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המדפיס המקצועי ומשקפים פעמים רבות את טעמו האישי בלבד. 

 2. לרוב, נקודת הנחה של הלקוח כי הניסיון הרב והמקצועיות של המדפיס יבטיחו שיקול דעת מהימן וענייני במהלך עיבוד הקובץ. עם זאת, יש לזכור כי אין המעבדה לוקחת אחריות על התוצאה המתקבלת היות והיא בסופו של דבר פונקציה של טעמו האישי של המדפיס (לכן המלצתנו המקצועית היא תמיד לבקש להדפיס טסטים ולבוא לאשרם).

 3. למי זה מתאים? לכל אחד שלא מכוייל למעבדה ואין לו זמן ותקציב להדפסות מקצועיות עם טסטים. למרות שלעיתים התוצאה המתקבלת רחוקה ממה שראיתם על המסך שלכם או מהתוצאה שרצה לכם בראש, זה עדיין המסלול המומלץ בנסיבות האלה של חוסר זמן ותקציב וכאשר אין מדובר בהדפסות לתערוכה או לפרויקט חשוב מאד אחר. רוב העבודות שאינן לשם הדפס אמנות מוזיאלי (Fine Art) ואינן לשם תערוכה כלשהי, מודפסות במסלול הפופולרי הזה.

 

חזרה למסלולים

bottom of page