הדפסה על פרספקס עם חיפוי אחורי

הדפסה על פרספקס הדבקת סנוויץ' על גבי גטור