top of page

GB שליחת קבצים עד 20

לאחר שליחת הקבצים יש לוודא שקיבלנו את הקבצים והכל תקין וברור
אנא צרו קשר דרך המייל או בשיחת טלפון

shevach@sby.co.il
0502333518

ביכולתך לשלוח לסטודיו קבצים בנפח כולל של 20 גיגה באופן מרוכז

ניתן לשלוח תיקייה ובה תתי תיקיות שכל תיקיה מוגדרת אחרת וההגדרות רשומות בשם התיקייה

                חשוב מאד

lab24@sby.co.il לאחר תהליך העלאת הקבצים ,יש לשלוח מייל לכתובת

במייל יש לעדכן אותנו שנשלחו הקבצים ולציין את מספר המשלוח

bottom of page