top of page

מלגת Awagami להדפסת אמנות

אנו בבן יהודה ART MATTERS רואים זאת כזכות לתמוך באמנים מובילים בשדה הצילום. לשם כך, החלטנו בשיתוף חברת Awagami היפנית להעניק מלגת הדפסה לצלם-אמן העומד לפני תערוכת יחיד בשנה הקרובה.

חברת Awagami מיצרת ניירות וואשי מסורתיים בעבודת יד המותאמים להדפסות פיגמנטיות. ניירות Awagami  נחשבים כיום כמדיה מובחרת ומועדפת על ידי אמנים רבים ברחבי הגלובוס להדפסת אמנות. 

המלגה מיועדת לאמנים בוגרי המחלקות לצילום במכללות ובבתי הספר לאמנות, בעלי וותק של לפחות שנתיים מסיום לימודיהם ואשר השתתפו לפחות בשלוש תערוכות קבוצתיות או תערוכת יחיד אחת בגלריה לאמנות או במוזיאון.

המלגות יזכו את האמנים הנבחרים באפשרות להדפיס לפי בחירתם על גבי ניירות וואשי מבית Awagami  היפני. האמן הנבחר יזכה במלגת הדפסה בשווי 3,000 ש"ח, נוסף על הנחה בגובה של כ - 20% מהמחיר המלא לצרכי מסגור והדבקה.

אמן שיבחר להדפיס בסכום כולל שעולה על גובה המלגה, יהיה זכאי להנחה בגובה 15% מהמחיר המלא לצורך הדפסות נוספות.

להגשת מועמדות:

- קו"ח

- עד 10 דימויים רלוונטיים,(מתוך התערוכה המתוכננת), במשקל מקסימום 1 מ"ב

- פרטי התערוכה (שם הגלריה, שם האוצרת, תאריך הפתיחה)

- קישור לתיק עבודות

את הדימויים הרלוונטים יש לשלוח לכתובת מייל : asaf@sby.co.il 

פניות יתקבלו עד לתאריך : 15.10.16

תקנון המלגה:

 

 1. זמני הגשת מועמדות למלגת Awagami  החל מ 26/07/15 ועד לתאריך 23/08/15.

 2. הגשת המלגה תתבצע באמצעות מערכת "צור קשר" באתר sby.co.il. נא לציין בשורת הנושא – "מלגת Awagami".

 3. "בן יהודה Art Matters" שומרים את הזכות להפסיק/להגביל/לשנות את תנאי המלגה בכל עת, וללא הודעה מראש למועמדים אשר הגישו בקשה למלגה

 4. עדכונים והודעות בדבר הזכיות יופיעו באתר הרשמי וברשתות החברתיות, הודעה אישית תימסר לזוכים

 5. המילגה תוענק אך ורק למועמד אשר לא זכה במלגה מטעם עסק/סטודיו אחר במקביל. אם אכן זכה הזוכה בשתי מלגות מחויב יהיה להודיע על הדבר בכתב מיידית.

 6. במידה והזוכה לא הודיע על זכייה מעסק/סטודיו, תבוטל זכיתו באופן מיידי וללא כל מחויבות כלפיו.

 7. הזוכה יוכל להדפיס על ניירות Awagami מתוך מלאי הניירות הקיים במעבדה. במידה ויבחר להדפיס על גבי חומרים שמצריכים הזמנה מיוחדת ישתתף בעלות ההזמנה בגובה של כ -20%.

 8. באם החליט זוכה מלגת ההדפסה לבצע עבודת המשך כגון: הדבקה/הצמדה ו/או מסגור בעסק שאינו בן יהודה Art Matters, תוסר מעל בן יהודה Art Matters כל אחריות בדבר פגם בהדפסה/טענה לחוסר שביעות רצון וכיוב' ובמידה ויהיה צורך בהדפסה חוזרת יחויב הזוכה בתשלום עבור הדפסה חדשה.

 9. ההדפסות ימסרו לזוכה לאחר שנבדקו ואושרו על ידיו. לא תהיה לזוכה זכות לדרוש הדפסה חוזרת עקב פגם שנוצר לאחר מכן.

 10. אנו מעמידים מלגה זו לצורך הדפסת תערוכת יחיד אחת בלבד. זוכה שלא ינצל את מלוא סכום הזכייה לצורך זה לא יוכל להשתמש בסכום הנותר למטרות אחרות בעתיד.

 11. המלגה אינה כוללת עיבוד תמונה מתקדם, סריקות וכיו"ב. על הזוכה מומלץ להגיע כשקבציו מוכנים ככל הניתן להדפסה. כל עיבוד מעבר לאיזון צבעים בסיסי יישא בעלות כפי שמופיעה במחירון הרשמי שלנו.

 12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

מימוש הזכייה:

 

 1. על הזוכה בפרס הראשון להודיע על מימוש הזכייה תוך יום (24 שעות) מרגע פרסום ההודעה על הזכייה/

 2. אי הודעה על מימוש הזכייה מצד הזוכה בדואר אלקטרוני כתגובה להודעת הזכייה בדבר מימוש המלגה, תחשב כויתור על המלגה ולא תהיה לזוכה כל אפשרות לתבוע את המלגה בעתיד.

 3. מרגע קבלת ההודעה על מימוש הזכייה במלגה מצד הזוכה, "בן יהודה Art Matters" יהיו רשאים לפרסם את שם הזוכה ומספר צילומים מתוך הפרויקט.

 4. אי הסכמה מצד הזוכה בדבר פרסום פרטיו תחשב כאי הסכמה לקבל את המלגה וויתור על זכאותו. 

bottom of page