top of page

  מלגת הדפסת פרוייקט גמר

אביגדל פק - שנה ד' המחלקה לצילום בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

לכבוד ולתפארת - שמות כח, ב

.אביגדל בן ישראל פק הוא חבר בקהילת העבריים מדימונה

הפרויקט עוסק באופנה, תרבות ומסורת בקהילה בה הוא גדל. הצילום הוא דוקומנטרי בשילוב מאפיינים של צילום אופנה. המצולמים לבושים בבגדי חג באור טבעי, תאורת שמש ישראלית ומוצבים על רקע הסביבה הטבעית שלהם

זהו מיזם צילומי המקיים סוג של הכלאה תרבותית. צילום מסורתי, צבעוניות אפריקאית, תרבות עברית וחיים מסורתיים על רקע נוף ישראל

העבודה היא סוג של חיפוש עצמי

אביגדל שייך לדור צעיר בקהילה שלו, ורואה בעבודה ביקורת חברתית לצד הערכה של התרבות בה גדל מצד אחד, ניכרת אהבה לצבעוניות ויכולת הביטוי העצמי שמתאפשרת על ידי ביטול גבולות של צבעוניות ועיצוביות, מצד השני, מוצגת דילמה עם הסביבה הישראלית

המקום מטופח, עד כמה שאפשר, אבל עדיין מאפיין מעמד סוציו-אקונומי נמוך. השכונה היא ההפך המוחלט של תרבות הלבוש, שהיא צבעונית, אקספרסיבית, מתחדשת ומעוררת השראה

הפרוייקט הודפס  על נייר קנסון

Canson® Infinity Platine fibre  Rag  - Satin 

  מלגת המלגה בחסות הסטודיו שלנו ובשיתוף חברת מדיה קומדפני יבואנית ניירות אמנות של חברות קנסון ואפסון

bottom of page