top of page

הדפס אמנות - מסלול הדפסה As is

הדפסת קבצים ללא התערבות המדפיס. מתאים לקבצים סגורים ומנוהלי צבע או קבצים המנוהלים בארכיון של המעבדה.

 

למי זה מיועד?

לכל מי שמטפל בקבצים באופן מקצועי, מנהל צבע באופן עצמאי, מכוייל למדפסות של המעבדה והוא מוכן לקחת על עצמו את האחריות לתוצאה המתקבלת ללא הדפסת טסטים, ללא תיקונים וללא שמישהו מקצועי מסתכל על הקבצים.

 

תוצאת ההדפסה במסלול זה:

התוצאה המתקבלת היא ללא התערבות המעבדה וללא אחריותה. 

סטודנטים מוזמנים לנצל מסלול זה לצורך הגשת עבודות שוטפות/דחופות. אנו ממליצים לנסות להיות מכוילים למכונות ההדפסה ולהשתמש במסלול זה כדי לנצל את שרות הההדפסה המהירה והמסובסדת לצורך הגשות סדירות. קרא עוד... 

חזרה למסלולים

bottom of page