הדפסה על פרספקס

הדפסה על קוביות פרספקס, הדפסה על פרספקס בגדלים ובעובי לפי דרישה