top of page
Read More

מלגות Awagami / בן יהודה Art Matters

כחלק מסולם הערכים בו אנו דבקים, ערכים של מחוייבות הדדית ומעורבות קהילתית, אנו בבן יהודה ART MATTERS רואים זאת כחובה מוסרית וערכית לגמול ולו במעט לקהילת לקוחותינו, לפיכך החלטנו ליצור מערך של מלגות והנחות באמצעותם יתאפשר לנו להודות לכם על בחירתכם לשתף אותנו בתהליך היצירה שלכם. לשם כך, החלטנו להעניק מדי שנה מלגות שונות שפונות לקהלים השונים העובדים עימנו.

 

הנחות מיוחדות לסטודנטים ולקבוצות

כפי שציינו קודם, כחלק ממערך המעורבות הקהילתית החלטנו על שורה של הנחות המיועדות לתמיכה בסטודנטים בשדות הצילום והעיצוב, עזרה ותמיכה בפרוייקטים חברתיים והנחות לקבוצות וקואופרטיבים בתחומים הקרובים לליבנו.

 

במסגרת מערך זה, ניתן למצוא שורה של שירותים ומוצרים הממלאים ייעוד זה:

 

  • הנחות לסטודנטים - הנחות קבועות או משתנות לפי פרוייקט.

  • מסלולי הדפסה מהירים - מסלולי הדפסה מהירים ומוזלים לסטודנטים.

  • הנחות לקבוצות וקואופרטיבים - לפרטים אנא פנו באמצעות מערכת צור קשר באתר.

  • השתתפות בפרוייקטים חברתיים וקהילתיים - לפרטים אנא פנו באמצעות מערכת צור קשר באתר.

 

bottom of page